• Masz pytania?
  • Skontaktuj się z nami: +48 660 362 119, +48 698 165 416
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" zostanie zrealizowana operacja pod tytułem: „Budowa nowoczesnego zakładu do produkcji paszy ekologicznej i magazynowania surowców oraz realizacja inwestycji mającej na celu ochronę środowiska", mająca na celu: „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie zakładu do produkcji pasz wolnych od GMO dla zwierząt gospodarskich oraz realizacja inwestycji mających na celu ochronę środowiska oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu".

 

Na skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik operacji: prowadzenie działalności gospodarczej sklasyfikowanej w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) pod numerem 10.91.Z – produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich, która będzie wolna od organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO) w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 706, z 2020 r. poz. 322), oznakowanej „bez GMO" lub która zawiera, składa się lub została wyprodukowana z organizmów, dla których nie istnieją odpowiedniki wpisane do wspólnotowego rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy prowadzonego przez Komisję Europejską.
Pasze ekologiczne

Czym się zajmujemy?

Skupujemy
zboża
ekologiczne

Sprzedajemy
ekologiczne
pasze

FJM pasze to...

image

Innowacyjna
firma

image

Długoletnia tradycja

image

Krajowa
renoma

Co nas wyróżnia?

image
Własna
mieszalnia pasz
image
Ekologiczne
rozwiązania
image
Stabilność
we współpracy
image
Lokalny
patriotyzm
image
Dbałość o interesy
polskich rolników
image
Szybka i jakościowa
obsługa

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!